Bytové družstvo Osada

 

Bytové družstvo Osada

Předonín 152, PSČ: 411 68,
IČ: 25009893 zapsané v OR KS Ústí nad Labem sp.zn. Dr 315

POZVÁNKA

na členskou schůzi Bytového družstva Osada

Členská schůze se koná 12.4.2021 od 17:00 hodin

před domem č. p. 152, Předonín,

(v případě nepřízně počasí ve sklepních prostorách domu č. p. 159, Předonín )

 

 

 

 

                         Program členské schůze:

  1. Hospodaření družstva
  2. Schválení účetní uzávěrky za r. 2020

 

 

V Předoníně dne 23.3.2021

 

 

Zdenek Bouška

( zmocněnec členy družstva v souladu s

ust. § 639 odst. 3 zákona č. 890/2012

Sb., o obchodních korporacích )

 

Poznámka: Člen družstva může písemně zmocnit jiného člena družstva nebo jinou osobu, aby jej na členské schůzi zastupovala a to s ověřeným podpisem.